Habsburkové – domovem i v Českých zemích

1. 1. 2024 až 31. 12. 2024

English version

Čtrnáctý ročník projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů: Habsburkové
– domovem i v Českých zemích představí veřejnosti, jak Habsburkové bydleli v Čechách a na Moravě
v 18.–20. století a jak zděděná či zakoupená sídla přizpůsobovali svému vkusu i zálibám.

Hlavními objekty letošního ročníku jsou státní zámky Ploskovice, Zákupy a Konopiště. 


 

Zajímá Vás, co se chystá? Nahlédněte do kalendáře akcí.

Hlavním výstupem projektu je reinstalace piana nobile zámku v Ploskovicích. Současná instalace pochází z 60. let minulého století. Cílem obnovy je rehabilitovat původní funkci a dekoraci všech místností do podoby let 1852–1853 tak, jak byly zařízeny pro excísaře Ferdinanda V. a jeho manželku Marii Annu. Místnosti prvního patra budou odpovídat své původní podobě a důstojným způsobem představovat soukromé interiéry vysokých příslušníků habsburského rodu. Kromě nástropních maleb významného českého malíře Josefa Navrátila bude instalace zcela nově zařízena zrestaurovaným nábytkem, tapetami a čalouněním vyrobenými dle původních vzorů. Vybavení místností mobiliářem bude odrážet doložená místa, a to dle historických pramenů přinášející informace o vzhledu a rozmístění místností ve 2. polovině 19. století. Návštěvní sezona na ploskovickém zámku bude zahájena na začátku letních prázdnin.

Mezi další výstupy projektu patří instalace ve třech místnostech nově začleněných v rámci zimní prohlídkové trasy na zámku Zákupy. Pod novodobými nátěry stěn a stropů z doby po roce 1918 byly v těchto prostorách nalezeny druhorokokové výmalby vytvořené na počátku 50. let 19. století významným malířem Josefem Navrátilem a jeho pomocníky. V souladu s informacemi o tom, jak bylo první patro využíváno v době, kdy zámek Zákupy sloužil jako letní sídlo odstoupivšího rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda Dobrotivého, jsou dvě místnosti zařízeny jako ložnice a salon lantkraběnky Terezie z Fürstenbergu, která plnila funkci hofmistryně císařovny Marie Anny Karolíny, manželky Ferdinanda Dobrotivého. Třetí místnost je zařízena jako hostinský pokoj pro olomouckého arcibiskupa a kardinála Bedřicha z Fürstenbergu, který býval ve 3. čtvrtině 19. století u zbožného císařského páru častým a vítaným hostem.

 

Zámek Konopiště nabídne od dubna do listopadu 2024 cyklus večerních prohlídek zaměřený na nejvýznamnější Habsburky. Návštěvníci se během působivé procházky staletími seznámí s osudy slavných osobností, které byly hosty na zámku nebo jej přímo vlastnili. Interiéry představí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí rodiny Františka Ferdinanda d'Este. Trasa povede komnatami, které se běžně nezpřístupňují.

V rámci projektu vznikne odborná publikace k zámkům Ploskovice a Zákupy; v srpnu se uskuteční Hradozámecká noc s hlavním stanem na zámku Konopiště. Letošní ročník zahrne cyklus přednášek, mimořádných prohlídek po bývalých habsburských sídlech, výstav, koncertů nebo programů pro děti na památkách v celé České republice.

Zapojená pracoviště Národního památkového ústavu
Další zapojené instituce a subjekty

 

Plakáty ke stažení

plakát Po stopách šlechtických rodů - Habsburkové, Konopiště                                                    PDF (7898 Kb)
plakát Po stopách šlechtických rodů - Habsburkové, Ploskovice                                                    PDF (7075 Kb)
plakát Po stopách šlechtických rodů - Habsburkové, Zákupy                                                          PDF (3646 Kb)

 

Poslechněte si tematický podcast

 

Kalendář akcí

Březen

1. 3. – 10. 3., zámek Rájec nad Svitavou

Výstava „Kamélie v královských zahradách".

Výstava vypráví příběh prvních čtyř kamélií přivezených roku 1776 do Evropy, z nichž jedna roste a kvete dodnes. Jedna z těchto sazenic zdobila skleník a zahrady v Schönbrunnu. Výstava představí i vzájemné propojení rodů Salmů a Habsburků.


26. 3., Krajská vědecká knihovna v Liberci, 17.00

Přednáška „Habsburští Rudolfové a České království“. Přednáší PaedDr. Jaroslava Šiftová.

Územní odborné pracoviště v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pořádá přednášku v rámci cyklu Památky kolem nás.


27. 3., ÚOP v Liberci

Zahájení edukačního výtvarně-historického projektu „Děti památkám, památky dětem. Rok s Habsburky".

Tradiční projekt ÚOP v Liberci vznikl za účelem rozšíření povědomí o památkách a historii Libereckého kraje. Je zacílený na žáky základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií a na žáky středních škol. Školáci se prostřednictvím výtvarných dovedností seznámí s vybranými památkami, které mají spojitost s rodem Habsburků a zároveň si rozšíří své znalosti o významných osobnostech tohoto rodu, které jsou spojeny s regionem. V rámci projektu bude uspořádáno několik výstav žákovských prací; 17. června 2024 se uskuteční vernisáž v Severočeském muzeu v Liberci se slavnostním vyhlášením vítězů soutěže.

Ve spolupráci se Severočeským muzeem v Liberci se uskuteční workshop pro děti na téma Habsburkové (termín bude upřesněn).


28. 3. – 29. 4., zámek Zákupy

Rozšířený zimní prohlídkový okruh.

Novinkou na Zákupech jsou tři nově zrestaurované místnosti představující návštěvníkům ložnici a salon lantkraběnky Terezie z Fürstenbergu a hostinský pokoj pro olomouckého arcibiskupa a kardinála Bedřicha z Fürstenbergu. Místnosti v prvním patře severního křídla zámku nebyly veřejnosti přístupné a poslední desítky let sloužily jako depozitáře.

Duben

1. 4. – 31. 10., hrad Nové Hrady

Habsburkové v knihách buquoyské knihovny.

V rámci prohlídky knihovny první prohlídkové trasy uvidí návštěvníci výstavu z knih, které přímo pojednávají o členech habsburského rodu.


od 1. 4., zámek Červené Poříčí

Zpřístupnění zahradního glorietu.

Roku 1805 přešlo panství zámku Červené Poříčí do majetku Habsburků. Císař František II. chtěl v Červeném Poříčí vybudovat letní sídlo pro svého vnuka Napoleona II. V té době byla v duchu klasicismu přetvořena většina zahrady na krajinářský park, kdy převládl přírodní ráz zahrady. Se smrtí Napoleona II. však postupně zájem Habsburků pečovat o zámek i zahradu opadl a císařský povinný otisk stabilního katastru z roku 1837 ukazuje většinu zahrady již jako přírodní park. Nově otevřený gloriet po stavební obnově malou panelovou výstavou provede historií i současností zámeckého parku.


od 1. 4., zámek Červené Poříčí

Výstavní expozice Děti ze zlaté kolébky.

Hlavní linkou výstavy je spojení Červeného Poříčí s rodem Habsburků. Toto sídlo pořídil rakouský císař pro svého vnuka Orlíka, syna Napoleona Bonaparta. Jeho dětství, resp. celý krátký život se táhne všemi výstavními místnostmi. Výstavní expozice v širších souvislostech detailně rozebírá dětství ve šlechtických rodinách.


3. 4., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích".

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


10. 4., ÚOP v Telči

Přednáška „Cesty do českých zemí jako součást prezentace habsburského rodu v 17. a 18. století".

Přednáší PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D., Oddělení dějin raného novověku Historického ústavu AV ČR. Přednáška je součástí cyklu Rodinné stříbro – památky kolem nás. Od konce třicetileté války vládli čeští králové z rodu Habsburků svým dědičným zemím na dálku, z Vídně, a do Čech či na Moravu zajížděli jen sporadicky. Nákladné dvorské cesty totiž znamenaly nemalou zátěž pro státní pokladnu a vyžadovaly nezměrné úsilí jak ze strany centrálních institucí, tak i institucí zemských, církevních a také jednotlivých královských měst a panství, jimiž panovnická kolona projížděla. Tématem přednášky bude postihnout hlavní aspekty fenoménu panovnických návštěv v době, kdy se pohyb krále a císaře řídil přísnými ceremoniálními pravidly a kdy byla jeho cesta extrémně náročnou organizační a logistickou operací. Přednáška propojuje téma Habsburků s konkrétními místy a památkami v Kraji Vysočina i mimo kraj. Mezi nimi lze zmínit např. unikátní Sál vjezdů v Brtnici, Památník královské přísahy v Jihlavě nebo vyobrazení císařského orla ve francouzské zahradě v Telči.


16. 4., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17.00–18.30

Hovory s kastelány – Konopiště. Přednáší Mgr. Jana Sedláčková, kastelánka zámku Konopiště.

Z cyklu přednášek pro veřejnost. Správkyně památky seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s rodem Habsburků, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a chystaných akcích na zámku.


17. 4., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích".

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


do 29. 4., zámek Zákupy

Rozšířený zimní prohlídkový okruh.

Novinkou na Zákupech jsou tři nově zrestaurované místnosti představující návštěvníkům ložnici a salon lantkraběnky Terezie z Fürstenbergu a hostinský pokoj pro olomouckého arcibiskupa a kardinála Bedřicha z Fürstenbergu. Místnosti v prvním patře severního křídla zámku nebyly veřejnosti přístupné a poslední desítky let sloužily jako depozitáře.

Květen

1. 5., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích".

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


od 1. 5., hrad Bouzov

Apartmán arcivévody Evžena.

Novinkou mimořádného prohlídkového okruhu arcivévodových pokojů bude instalace souboru fotografických alb a dalších osobních předmětů z depozitáře hradu, které mají vazbu na habsburskou rodinu.


od 1. 5., hrad Bouzov

Průvodce portrétní galerií habsburských velmistrů.

Prostřednictvím interaktivního průvodce vyobrazující habsburské velmistry se návštěvníci na prohlídkovém okruhu budou moci seznámit s nejvýznamnějšími řádovými hodnostáři, kteří jsou spojeni s historií hradu Bouzov.


od 1. 5., hrad Bouzov

Vyobrazení portrétů habsburských velmistrů v kapitulní síni.

Novinkou hradní kapitulní síně bude instalace velkoformátových portrétů habsburských velmistrů přibližující historické souvislosti hradu sloužícího v 19. a začátkem 20. století jako sídlo Řádu německých rytířů.


1. 5. – 28. 10., zámek Hradec nad Moravicí

Výstava „Dnes a předevčírem" - Kněžna Mechtilda Lichnovská, praprapravnučka Marie Terezie

Výstava, která je součástí hlavní prohlídkové trasy, se zaměří na historické vazby Lichnovských a Habsburků.


1. 5.  – 31. 10., zámek Velké Březno

Korunovační hostina a Poslední korunovace v Čechách.

Celosezonní výstavy v prostorách zámku Velké Březno se věnují poslední korunovaci v Českém království a korunovační hostině. Výstavy doprovodí vyobrazení korunovace i ukázky stolování.


4. 5., v 11:00, 13:00 a 15:00, zámek Zákupy

Kostýmovaná prohlídka trasy "Zámek za císaře Ferdinanda Dobrotivého"

Provázejí císař Ferdinand Dobrotivý a císařovna Marie Anna Karolína (akce se koná u příležitosti 140. výročí úmrtí této poslední české korunované královny) - doporučujeme nákup vstupenky online


4. 5. – 29. 9., Slezské zemské muzeum (Historická výstavní budova)

Výstava „Společnými silami. Habsburkové a zemské hlavní město Opava"

situovaná v reprezentativních prostorách Historické výstavní budovy někdejšího Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla představí prostřednictvím unikátních exponátů vazby habsburských císařů k někdejšímu hlavnímu zemskému městu Opavě a Rakouskému Slezsku, jakožto jedné z autonomních korunních zemí podunajské monarchie. Jádrem výstavy budou monumentální portréty císařských párů Františka I. s Karolínou Augustou a Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou, přičemž první dvojce maleb byla pro opavský zemský dům objednána stavy v souvislosti s pořádáním diplomatických jednání celoevropského významu – Opavského kongresu v roce 1820. Dále budou připomenuty oficiální státní návštěvy habsburských monarchů v Opavě, a to nejen při Opavském kongresu, ale v celé šíři dlouhého 19. století. Při první návštěvě Opavy a Slezska císař v roce 1851 se císař František Josef I. účastnil slavnostních střeleb místního střeleckého spolku. Jako památku na tuto událost opavští střelci uchovávali terčovnici, na jejíž hlavni je gravírován nápis svědčící o mocnářově střeleckém umění, pamětní knihu s císařovým podpisem a také brk v etuji, kterým se císař do pamětní knihy podepsal. Tyto dochované artefakty budou rovněž součástí prezentace. V roce 1880 do Opavy zavítal císař podruhé. Z této události se zachovala jednak unikátní rozsáhlá fotodokumentace slavobran a další výzdoby města, jednak unikátní heraldická výzdoba zemského domu. Také exponáty také doplní prezentaci. Návštěvníkům bude představen rovněž výběr nejvýznamnějších nobilitačních diplomů z fondů Zemského archivu v Opavě a řádů udělených Františkem Josefem I. Jedním z „highlightů“ výstavy bude originál mnohokrát reprodukované a obecně známe portrétní malby mladého císaře Františka Josefa I. od Antonína Mánesa.

Autoři výstavy: Ondřej Haničák – Karel Müller. Kooperující instituce: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Opava, státní zámek Hradec nad Moravicí


5. 5 .- 2. 6., zámek Kunín

Výstava „Stopy Habsburků na Kravařsku".

Výstava v prostorách zámku v Kuníně bude prezentovat mimořádně vzácné originály listin, vydaných habsburskými panovníky pro oblast kolem Kunína, který byl považován za srdce oblasti nazývané Kravařsko.  Vůbec poprvé zde bude vystaven rovněž významný konvolut pečetí habsburských panovníků 12. až 19. století, kterou do sbírek Novojičínského muzea věnoval osobní lékař císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty (Sissy), novojičínský rodák August Bielka rytíř von Karltreu (1828-1909). Pro tuto událost potomci lékaře z Vídně na výstavu zapůjčili také unikátní exponát, vůbec nejstarší rakouský dochovaný exemplář nejvyššího francouzského vyznamenání Řádu čestné legie, které rytíř Bielka obdržel jako dvorní lékař císaře v roce 1867. Výstava bude rovněž doplněna originálními památkami na návštěvu Habsburků na zámku v Kuníně: arcivévody Františka Karla (1845) a Jindřicha Toskánského (1899). Vernisáž výstavy 5. května bude spojena s císařským odpolednem na zámku v Kuníně za účasti kostýmovaných účinkujících a zástupců dobových vojenských jednotek.

Autoři výstavy: Radek Polách. PhDr. Jaroslav Zezulčík; kooperující instituce: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Nový Jičín, Muzeum Novojičínska


14. 5., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17.00–18.30

Hovory s kastelány – Ploskovice. Přednáší Jana Zimandlová, kastelánka zámku Ploskovice.

Z cyklu přednášek pro veřejnost. Správkyně objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s rodem Habsburků, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a o probíhající obnově piano nobile na zámku.


15. 5., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích".

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


18. 5., 18 hodin, zámek Zákupy

Večerní kostýmovaná prohlídka trasy "Zámek za císaře Františka Josefa I."

Provázejí korunní princ Rudolf a korunní princezna Štěpánka (akce se koná u příležitosti 160. výročí narození korunní princezny) - pouze s předem zakoupenou vstupenkou online


18.5., Praha – Brandýs nad Labem – Praha

Jízda parního vlaku se salonním vozem Františka Ferdinanda d´Este z Prahy do Brandýsa nad Labem a zpět.

V sobotu 18. května 2024 vyjede vlak NTM v čele s parní lokomotivou 464.102 „Ušatá“ z Prahy Masarykova nádraží do Brandýsa nad Labem na Audienci u císaře Karla I.

V historickém parním vlaku Národního technického muzea bude vypraven salónní vůz Aza 1-0086 arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a poté císaře a krále Karla I. Rakouského. Základ soupravy tvoří osobní vůz se služebním oddílem řady BDa z roku 1974, vozy řady Bai z let 1973-74, lehátkový vůz s bufetovým oddílem BRcm z roku 1984 a rychlíkový vůz s kupé I. a II. třídy řady ABa z roku 1973.

Vlak vyjede z Prahy Masarykova nádraží v 7.00 a od 9.15 do 15.00 bude vystaven na nádraží v Brandýse nad L.
Do salonního vozu bude možné nahlédnout z pódia.

Vstupenky do vlaku zakoupíte zde:

Vlak  Praha Masarykovo nádraží – Brandýs n. Labem   sobota  18. 5. 2024  7.00

Vlak  Brandýs n. Labem – Praha Masarykovo nádraží   sobota  18. 5. 2024  15.00

Kombinace – cest tam a zpět (vyberte datum jízdy a poté klikněte na Koupit)

Do vlaků NTM neplatí tarif žádného z železničních dopravců. 

TRASA TAM: Praha Masarykovo nádraží (7.00) – Praha Vysočany – Měšice u Prahy – Neratovice – Brandýs n. Labem (9.15)

TRASA ZPĚT: Brandýs n. Labem (15.00) – Neratovice – Měšice u Prahy – Praha Vysočany – Praha Masarykovo nádraží (17.05)

Program akce: s lokomotivou 464.102 Ušatou na Audienci u císaře Karla I.

Po předložení vstupenky z vlaku NTM bude dne 18. 5. 2024 poskytnuto zlevněné vstupné na prohlídku zámku Brandýs n. L.: plné na 100 Kč, snížené na 50 Kč.

Akce se koná ve spolupráci NTM, města Brandýs nad Labem a NPÚ.


19. 5., Praha – Benešov – Praha

Poslední jízda salonního vozu Františka Ferdinanda d´Este z Prahy do Benešova a zpět.

V neděli 19. května 2024 se uskuteční poslední jízda salonního vozu AZA 1-0086 arcivévody Františka Ferdinanda d'Este ze sbírky NTM. Vůz bude zařazen do parního vlaku NTM, který vyjede do Benešova u Prahy. Na zámku Konopiště se uskuteční mimořádné prohlídky.

V čele vlaku Národního technického muzea bude parní lokomotiva 464.102 „Ušatá“. Základ soupravy tvoří osobní vůz se služebním oddílem řady BDa z roku 1974, vozy řady Bai z let 1973-74, lehátkový vůz s bufetovým oddílem BRcm z roku 1984 a rychlíkový vůz s kupé I. a II. třídy řady ABa z roku 1973. Vlak bude na nádraží v Benešově u Prahy vystaven (10.15–16.10). Do salonního vozu bude možné nahlédnout z pódia.

Vstupenky do vlaku zakoupíte zde:

Vlak  Praha Masarykovo nádraží – Benešov u Prahy  neděle  19. 5. 2024  7.00

Vlak  Benešov u Prahy – Praha Masarykovo nádraží   neděle  19. 5. 2024  16.10

Kombinace – cest tam a zpět (vyberte datum jízdy a poté klikněte na Koupit)

Do vlaků NTM neplatí tarif žádného z železničních dopravců. 

Do Benešova u Prahy se vlak z Prahy vydá po oblíbené cestě tzv. Posázavským pacifikem.

TRASA TAM: Praha Masarykovo nádraží (7.00) – Praha Braník – Vrané n. Vltavou – Jílové u Prahy – Týnec n. Sázavou – Čerčany – Benešov u Prahy (10.15)

TRASA ZPĚT: Benešov u Prahy (16.10) – Čerčany – Strančice – Praha Vršovice – Praha Hlavní nádraží (17.37)

Program akce

V neděli 19. 5. 2024 budou probíhat mimořádné prohlídky na státním zámku Konopiště. Prohlídky pod názvem Cestování v čase povedou z velké části prostory západního křídla, kam se běžně nechodí. Zaměří se na dobu kolem roku 1900. Správa zámku vystaví i tematické sbírkové předměty arcivévody Františka Ferdinanda d'Este jako je jeho jízdní řád, ale i další cestovatelské propriety, lékárničku na cesty, mapy nebo dobové fotografie a pohlednice.

V císařském salónku na železničním nádraží v Benešově bude zahájena panelová výstava Habsburkové na kolejích, která vzešla ze spolupráce Národního technického muzea, Národního památkového ústavu a Správy železnic. Výstava si klade za cíl prezentovat fenomén železnice z pohledu císařského dvora (v širším pohledu i cestování elit v průběhu 19. a 20. století). Návštěvníkovi představí skladbu císařského dvorního vlaku či salonní vozy Františka Ferdinanda d´Este, ale i celou řadu dalších souvisejících témat, které jsou spojeny se životem Františka Ferdinanda d´Este ( a jeho rodiny) na Konopišti a Chlumu u Třeboně.

Akce se koná ve spolupráci NTM, Správy železnic, Města Benešov a NPÚ.


19. 5., zámek Konopiště

Mimořádné prohlídky "Cestování v čase"

V neděli 19. 5. 2024 budou probíhat mimořádné prohlídky na státním zámku Konopiště. Prohlídky pod názvem Cestování v čase povedou z velké části prostory západního křídla, kam se běžně nechodí. Zaměří se na dobu kolem roku 1900. Správa zámku vystaví i tematické sbírkové předměty arcivévody Františka Ferdinanda d'Este jako je jeho jízdní řád, ale i další cestovatelské propriety, lékárničku na cesty, mapy nebo dobové fotografie a pohlednice. Rezervace nutná!


22. 5., ÚOP v Telči

Přednáška „Sarajevo 1914: Řidič, který vstoupil do dějin".

O události spojující Habsburky, jednoho řidiče původem z Telče a světové dějiny pohovoří při výročí 110 let od začátku Velké války Mgr. Jiří Skoupý, historik a germanista. Přednáška pojedná o osudech přímých účastníků atentátu v Sarajevu 28. června 1914, moravského šlechtice Františka hraběte Harracha a jeho zaměstnance, řidiče Leopolda Lojky, za jehož zády byl zastřelen následník rakouského trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este. Do té doby neznámý Leopold Lojka, rodák z Telče, z něhož se stal díky souhře náhod jeden z aktérů sarajevského atentátu, vstoupil nešťastně a navždy do dějin. Přednáška je součástí cyklu Rodinné stříbro – památky kolem nás.


25. 5., zámek Kunštát

Večerní mimořádné prohlídky s kastelánem.

Pětkrát v průběhu návštěvnické sezony od května do září se uskuteční večerní kastelánské prohlídky s názvem Držitelé domu Kunštátského ve službách domu Habsbursko-Lotrinského.


25. 5., zámek Zákupy

Exkluzivní kostýmovaná prohlídka

(kapacita 50 osob - pouze s předem zakoupenou vstupenkou online)

  • program pro prvních 25 osob: v 16:00 hodin kostýmovaná prohlídka trasy "Zámek za císaře Ferdinanda Dobrotivého" - provází císař Ferdinand Dobrotivý, v 17:00 hodin koncert v zámecké kapli (varhany a zpěv)
  • program pro druhých 25 osob: v 17:00 hodin koncert v zámecké kapli (varhany a zpěv), v 18:00 hodin večerní kostýmovaná prohlídka trasy "Zámek za císaře Františka Josefa I." - provází císař František Josef I.

29. 5., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích".

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


květen – červen, zámek Buštěhrad

Komentované prohlídky zámkem Buštěhrad ve středních Čechách – opravené, rekonstruované i chátrající části.

V únoru 2024 byla zahájena rekonstrukce východního křídla buštěhradského zámku; návštěvníci budou mít vzácnou příležitost vidět všechny tři fáze bytí kulturní památky v praxi. Prohlídkou provede kronikář města Jaroslav Pergl.

Zámek Buštěhrad je ve správě města. Informace o termínech budou k dispozici na webových stránkách města Buštěhrad.


v průběhu května / místo bude upřesněno

Přednáška „Hospodářské dvory Ferdinanda V. a Františka Josefa I. v Čechách".

Na téma hospodářských dvorů císařských statků přednáší ředitel ÚOP středních Čech Jan Žižka. Termín a místo bude upřesněno.


do 31. 10., hrad Nové Hrady

Habsburkové v knihách buquoyské knihovny.

V rámci prohlídky knihovny první prohlídkové trasy uvidí návštěvníci výstavu z knih, které přímo pojednávají o členech habsburského rodu.

Červen

od 1. 6., zámek Velké Losiny

Zpřístupněný apartmán Alžběty Amálie Habsburské

Prohlídková trasa Liechtensteinové na Losinách nabídne návštěvníkům od začátku června zcela novou část, kterou je apartmán Alžběty Amálie Habsburské, sestry Františka Ferdinanda d´Este. Vybavení apartmánu tvoří zrestaurovaný mobiliář z depozitářů Národního památkového ústavu.


od 1. 6., ÚOP v Pardubicích

Výstava: Habsburkové a Východní Čechy

Akce probíhá ve spolupráci s Ústavem historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, ÚOP v Josefově a ÚPS na Sychrově. Výstavu doprovodí přednáškový cyklus a edukační aktivity.


do 2.6., zámek Kunín

Výstava „Stopy Habsburků na Kravařsku"

Výstava v prostorách zámku v Kuníně bude prezentovat mimořádně vzácné originály listin, vydaných habsburskými panovníky pro oblast kolem Kunína, který byl považován za srdce oblasti nazývané Kravařsko.  Vůbec poprvé zde bude vystaven rovněž významný konvolut pečetí habsburských panovníků 12. až 19. století, kterou do sbírek Novojičínského muzea věnoval osobní lékař císaře Františka Josefa I. a císařovny Alžběty (Sissy), novojičínský rodák August Bielka rytíř von Karltreu (1828-1909). Pro tuto událost potomci lékaře z Vídně na výstavu zapůjčili také unikátní exponát, vůbec nejstarší rakouský dochovaný exemplář nejvyššího francouzského vyznamenání Řádu čestné legie, které rytíř Bielka obdržel jako dvorní lékař císaře v roce 1867. Výstava bude rovněž doplněna originálními památkami na návštěvu Habsburků na zámku v Kuníně: arcivévody Františka Karla (1845) a Jindřicha Toskánského (1899). Vernisáž výstavy 5. května bude spojena s císařským odpolednem na zámku v Kuníně za účasti kostýmovaných účinkujících a zástupců dobových vojenských jednotek.

Autoři výstavy: Radek Polách. PhDr. Jaroslav Zezulčík; kooperující instituce: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Nový Jičín, Muzeum Novojičínska


2. 6., zámek Židlochovice

Celodenní mimořádné prohlídky zámku Židlochovice

Zámek patří k nejzachovalejším loveckým zámkům Evropy a společně s historickými bažantnicemi a oborami pro vysokou zvěř vytváří ojedinělý lovecký komplex, navazující na staletou mysliveckou tradici tohoto území. Dochovanou podobu loveckého zámku nejvíce ovlivnil arcivévoda Fridrich, který vlastnil zámek v letech 1895–1918. V této době byly v Židlochovicích organizovány velkolepé hony na drobnou zvěř a do interiéru zámku dovážel arcivévoda a jeho rodina trofeje zvěře ulovené v honitbách na území celého Rakouska-Uherska. Od roku 1918 patří zámek Židlochovice spolu s přilehlým parkem do majetku České republiky. Ve dvacátých a třicátých letech 20. století zde několikrát pobýval prezident Československé republiky T. G. Masaryk.

Bližší informace naleznete na webu LZ Židlochovice.


8. 6., zámek Kynžvart

Sláva císaři Ferdinandovi

Slavnostní znovuodhalení obelisku – Památníku dvou císařů – v zámeckém parku u příležitosti dokončení restaurování monumentu zhotoveného podle návrhu Pietra Nobileho. Akce bude pojata jako historická slavnost za účasti ostrostřeleckých spolků. Součástí bude i vystoupení císaře Ferdinanda I., který byl v roce 1835 přítomen spolu s císařovnou položení základního kamene.


11. 6., Krajská vědecká knihovna v Liberci

Přednáška "Habsburkové na českých zámcích"

Třetí část přednáškové minisérie věnované Habsburkům v českých zemích se zaměří na zámecká sídla, která zde vybudovali, která si oblíbili, kde trávili svůj volný čas, vychovávali děti i uzavírali důležité dohody. Představeny budou nejen královské zámky Habsburky vybudované a zvelebované, ale i soukromá sídla, objekty zděděné, zkonfiskované i takové, které některé členy rodu významně ovlivnily, i když jim nepatřily. Pozornost bude věnována především místům spjatým s výjimečnými aktivitami či zájmy Habsburků, proto nebudou chybět odkazy k lovecké vášni, diplomacii, sběratelství, rodinným vazbám ani osobnostním specifikům vybraných představitelů slavné dynastie.

Host: PaedDr. Jaroslava Šiftová, přednášející na U3V TUL


12. 6., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích"

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


15. 6., zámek Ostrov

Mimořádná prohlídka zámku Ostrov, kde v současné době sídlí městský úřad, je plánována na oslavy 10. výročí rekonstrukce zámku.

V 19. století patřilo město Ostrov jedné z větví Habsburků (toskánská větev habsbursko-lotrinské dynastie). V té době dostalo staré město dnešní podobu, vznikly četné měšťanské domy, Stará radnice, původně renesanční stavba byla novogoticky upravena. K dalšímu rozvoji města přispěla stavba železnice. Kolem vlakového nádraží, vzdáleného asi 1 km od středu města, vznikaly nové průmyslové závody. Bližší informace k akci budou zveřejněny na www.icostrov.cz. Vstup zdarma.


17. 6., Severočeské muzeum v Liberci

Vernisáž a slavnostní předání cen vítězům výtvarného edukačního projektu Děti památkám, památky dětem. Rok s Habsburky.

Výstava bude v Severočeském muzeu v Liberci probíhat do 31. 12. 2024. Pořadatelem je ÚOP v Liberci a Severočeské muzeum v Liberci.


22. 6., zámek Kunštát

Večerní mimořádné prohlídky s kastelánem

Pětkrát v průběhu návštěvnické sezony od května do září se uskuteční večerní kastelánské prohlídky s názvem Držitelé domu Kunštátského ve službách domu Habsbursko-Lotrinského.


26. 6., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích"

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


28. 6., zámek Ploskovice

Slavnostní otevření nové prohlídkové trasy ploskovického zámku pro veřejnost

Letní sídlo excísaře Ferdinanda V. a jeho manželky Marie Anny bylo císařským párem poprvé využito k pobytu v červnu 1854. Celkem deset místností v piano nobile zámku získalo současnou reinstalací funkci i vzhled z oné doby. Dochované nástropní malby Josefa Navrátila nyní doplňují tapety a textilie s původními vzory. Návštěvníky provedou průvodci v kostýmech.


28. 6., zámek Konopiště, 18.00

Prohlídka "Spojeni v životě i ve smrti"

Vzpomínková prohlídka na 110. výročí sarajevského atentátu o událostech během pobytu arcivévody a jeho ženy v Sarajevu. Mimořádně budou vystaveny předměty osobního charakteru z tragických okamžiků.


28. 6., zámek Zákupy, 18.00

Kostýmovaná prohlídka v doprovodu Františka Ferdinanda d´Este a Žofie Chotkové

Večerní prohlídka interiérů prohlídkové trasy "Zámek za císaře Františka Josefa I." v doprovodu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky Žofie Chotkové.


květen – červen, zámek Buštěhrad

Komentované prohlídky zámkem Buštěhrad ve středních Čechách – opravené, rekonstruované i chátrající části

V únoru 2024 byla zahájena rekonstrukce východního křídla buštěhradského zámku; návštěvníci budou mít vzácnou příležitost vidět všechny tři fáze bytí kulturní památky v praxi. Prohlídkou provede kronikář města Jaroslav Pergl.

Zámek Buštěhrad je ve správě města. Informace o termínech budou k dispozici na webových stránkách města Buštěhrad.


červen – červenec, zámek Červené Poříčí

Přednáška: „Sochařská výzdoba zahrady na zámku Červené Poříčí aneb Umělecká zakázka s významným symbolickým podtextem"

Kastelán Marcel Čermák přiblíží proces identifikace sochařských děl, získávání pramenů, kličkování v historických materiálech nebo postupy ochrany a restaurování soch. Termín bude upřesněn.


červen – červenec, zámek Červené Poříčí

Mimořádná prohlídka s kastelánem: „Fresková výzdoba jako vyjádření politických ambicí"

Provázející kastelán Marcel Čermák se při prohlídce zaměří na to, co není pouhým okem vidět a přiblíží, jak výmalba interiérů zámku v Červeném Poříčí zachycující Ovidiovy Metamorfózy byla zneužita ambiciózní bavorskou šlechtou jako politický odpor proti Habsburskému mocnářství. Termín bude upřesněn.


červen – srpen, zámek Hrádek u Nechanic

Mimořádné komentované prohlídky

Poodhalí vztah představitelů rodu Harrachů a Habsburků. K vidění bude rozsáhlá portrétní galerie nebo císařské apartmá, ve kterém byl ubytován arcivévoda Karel Ludvík. Zlatým hřebem bude prezentace nových látkových tapet v císařské ložnici, které zdobí znak Rakouského císařství.


červen, zámek Duchcov

Habsburkové – edukační program pro 7.–9. třídy a pro střední školy

Cílem je seznámit žáky s habsburským rodem a dokázat ho zařadit do širšího historického kontextu.


do 29. 9., Slezské zemské muzeum (Historická výstavní budova)

Výstava „Společnými silami. Habsburkové a zemské hlavní město Opava"

situovaná v reprezentativních prostorách Historické výstavní budovy někdejšího Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla představí prostřednictvím unikátních exponátů vazby habsburských císařů k někdejšímu hlavnímu zemskému městu Opavě a Rakouskému Slezsku, jakožto jedné z autonomních korunních zemí podunajské monarchie. Jádrem výstavy budou monumentální portréty císařských párů Františka I. s Karolínou Augustou a Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou, přičemž první dvojce maleb byla pro opavský zemský dům objednána stavy v souvislosti s pořádáním diplomatických jednání celoevropského významu – Opavského kongresu v roce 1820. Dále budou připomenuty oficiální státní návštěvy habsburských monarchů v Opavě, a to nejen při Opavském kongresu, ale v celé šíři dlouhého 19. století. Při první návštěvě Opavy a Slezska císař v roce 1851 se císař František Josef I. účastnil slavnostních střeleb místního střeleckého spolku. Jako památku na tuto událost opavští střelci uchovávali terčovnici, na jejíž hlavni je gravírován nápis svědčící o mocnářově střeleckém umění, pamětní knihu s císařovým podpisem a také brk v etuji, kterým se císař do pamětní knihy podepsal. Tyto dochované artefakty budou rovněž součástí prezentace. V roce 1880 do Opavy zavítal císař podruhé. Z této události se zachovala jednak unikátní rozsáhlá fotodokumentace slavobran a další výzdoby města, jednak unikátní heraldická výzdoba zemského domu. Také exponáty také doplní prezentaci. Návštěvníkům bude představen rovněž výběr nejvýznamnějších nobilitačních diplomů z fondů Zemského archivu v Opavě a řádů udělených Františkem Josefem I. Jedním z „highlightů“ výstavy bude originál mnohokrát reprodukované a obecně známe portrétní malby mladého císaře Františka Josefa I. od Antonína Mánesa.

Autoři výstavy: Ondřej Haničák – Karel Müller. Kooperující instituce: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Opava, státní zámek Hradec nad Moravicí


do 28. 10., zámek Hradec nad Moravicí

Výstava „Dnes a předevčírem" - Kněžna Mechtilda Lichnovská, praprapravnučka Marie Terezie

Výstava, která je součástí hlavní prohlídkové trasy, se zaměří na historické vazby Lichnovských a Habsburků.


do 31. 10., hrad Nové Hrady

Habsburkové v knihách buquoyské knihovny

V rámci prohlídky knihovny první prohlídkové trasy uvidí návštěvníci výstavu z knih, které přímo pojednávají o členech habsburského rodu.


do 31. 10., zámek Velké Březno

Korunovační hostina a Poslední korunovace v Čechách

Celosezonní výstavy v prostorách zámku Velké Březno se věnují poslední korunovaci v Českém království a korunovační hostině. Výstavy doprovodí vyobrazení korunovace i ukázky stolování.

Červenec

1. 7. – 31. 10., hrad Rožmberk

Panelová výstava

Vztahy korunního prince Rudolfa s rodinou Buqouyů a jeho pobyty na Žofíně a v Rožmberku mezi lety 1872–1878 přiblíží na hradě Rožmberk panelová výstava.


1. 7., zámek Zákupy, 18.00

Kostýmovaná prohlídka v doprovodu Františka Ferdinanda d´Este a Žofie Chotkové

Večerní prohlídka interiérů prohlídkové trasy "Zámek za císaře Františka Josefa I." v doprovodu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky Žofie Chotkové.


2. 7. – 3. 11., zámek Náměšť nad Oslavou

Výstava Habsburské stopy na zámku v Náměšti nad Oslavou

Malá výstava, která je součástí prohlídkového okruhu Reprezentační prostory, přiblíží dvorskou kariéru hrabat Haugwitz, zejména ve 2. polovině 18. století, kdy Bedřich Vilém Haugwitz zastával post kancléře Marie Terezie, a kontakty s dalšími členy habsburského rodu. Zmíněna bude návštěva Františka Ferdinanda d´Este v Náměšti nad Oslavou, kde se v roce 1914 pouhých 10 dní před atentátem v Sarajevu účastnil slavnostního otevření střelnice a střelby na holuby. Na výstavě budou představeny mimo jiných i dobové fotografie z návštěvy Františka Ferindanda d´Este v Náměšti i jeho telegram s poděkováním.  


5. 7. – 30. 8., zámek Lysice

Habsburské portréty na zámku Lysice

Základní prohlídková trasa I. bude doplněna portréty příslušníků císařsko-královské rodiny Habsburků ze sbírek lysického zámku.


5.–7. 7., zámek Zákupy, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30 a 14:00

Kostýmované prohlídky v doprovodu Marie Louisy Habsburské, císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny Karolíny


10. 7., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích"

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


13. 7., zámek Zákupy, 18:00

Kostýmovaná prohlídka v doprovodu korunního prince Rudolfa a jeho manželky Štěpánky Belgické


14. 7., zámek Konopiště

Aristokratické stolní hry ve Střelnici

Program bude upřesněn.


20. 7.zámek Zákupy, 18:00

Kostýmovaná prohlídka v doprovodu císaře Františka Josefa I. a jeho švagrové Marie Terezy z Braganzy


24. 7., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích"

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


27. 7., zámek Kunštát

Večerní mimořádné prohlídky s kastelánem

Pětkrát v průběhu návštěvnické sezony od května do září se uskuteční večerní kastelánské prohlídky s názvem Držitelé domu Kunštátského ve službách domu Habsbursko-Lotrinského.


27. 7., zámek Zákupy, 18.00

Kostýmovaná prohlídka v doprovodu Františka Ferdinanda d´Este a Žofie Chotkové

Večerní prohlídka interiérů prohlídkové trasy "Zámek za císaře Františka Josefa I." v doprovodu arcivévody Františka Ferdinanda d´Este a jeho manželky Žofie Chotkové.


červenec – říjen, zámek Ploskovice

Výstava „Zachovej nám, Hospodine… Habsburské pomníky na území Ústeckého kraje" mapuje fenomén habsburských pomníků ve vzpomínkové kultuře v 19. a 20. století.

Zachycuje pomníky věnované Josefu II., pomníky válečné i jubilejní na území Ústeckého kraje. Značná část tohoto dříve velmi širokého pomníkového fondu nevratně zanikla v období let 1919–1923. Výstava popisuje okolnosti vzniku těchto pomníků, jejich pozdější osudy, přestavby (např. na pomníky H. Kudlicha, F. Schuberta nebo na pomníky Velké války) a mnohdy také dramatický zánik v prvních letech poválečného Československa (Teplice, Žatec, Chomutov aj.). Jedná se o problematiku dosud komplexně nezpracovanou a nezmapovanou. Výstavu prezentovanou na zámku Ploskovice připravilo ÚOP v Ústí nad Labem.


červen – červenec, zámek Červené Poříčí

Přednáška: „Sochařská výzdoba zahrady na zámku Červené Poříčí aneb Umělecká zakázka s významným symbolickým podtextem"

Kastelán Marcel Čermák přiblíží proces identifikace sochařských děl, získávání pramenů, kličkování v historických materiálech nebo postupy ochrany a restaurování soch. Termín bude upřesněn.


červen – červenec, zámek Červené Poříčí

Mimořádná prohlídka s kastelánem: „Fresková výzdoba jako vyjádření politických ambicí"

Provázející kastelán Marcel Čermák se při prohlídce zaměří na to, co není pouhým okem vidět a přiblíží, jak výmalba interiérů zámku v Červeném Poříčí zachycující Ovidiovy Metamorfózy byla zneužita ambiciózní bavorskou šlechtou jako politický odpor proti Habsburskému mocnářství. Termín bude upřesněn.


červen – srpen, zámek Hrádek u Nechanic

Mimořádné komentované prohlídky

Poodhalí vztah představitelů rodu Harrachů a Habsburků. K vidění bude rozsáhlá portrétní galerie nebo císařské apartmá, ve kterém byl ubytován arcivévoda Karel Ludvík. Zlatým hřebem bude prezentace nových látkových tapet v císařské ložnici, které zdobí znak Rakouského císařství.


červenec – srpen, zámek Litomyšl

Komentované prohlídky apartmá císaře Františka Josefa I. s klavírním koncertem

Připomínka výročí 135 let od pobytu císaře F. J. I. v Litomyšli (10.–14. 9. 1889) za doprovodu jeho bratra arcivévody Karla Ludvíka a synovce Františka Ferdinanda d´Este. Její součástí budou prohlídky hostinského apartmá, kde císař pobýval a které bylo rekonstruováno v roce 2021. Na závěr proběhne krátký klavírní koncert a odhalení císařovy busty v hlavním sále, kde během pobytu udílel audience.


červenec – srpen, zámek Vranov nad Dyjí

Mimořádné prohlídky s kastelánkou

V průběhu prázdninových měsíců se uskuteční mimořádné prohlídky s kastelánkou na téma Althanové ve službách Habsburků.


červenec – srpen, zámek Litomyšl

Hudba a tanec u dvora Habsburků – v zámeckém divadle z roku 1797

Pořad z děl vídeňských skladatelů, kteří tvořili pro habsburský dvůr: Čarodějná girlanda na základě notového záznamu z archivu zámku v Českém Krumlově. Tento balet-pantomima měl premiéru ve dvorním divadle ve Vídni roku 1757. Vystoupí Hartig Ensemble a Musica Florea. Termín bude upřesněn.


červenec – srpen, zámek Zákupy

Koncert v zámecké kapli

Dva plánované koncerty vážné hudby v místě, kde se oženil následník trůnu František Ferdinand d´Este. Termíny budou upřesněny.


červenec – říjen, zámek Zákupy

Kostýmované noční prohlídky

U příležitosti 125. výročí od poslední návštěvy císaře Františka Josefa I. v Zákupech zažijí návštěvníci atmosféru zámku při mimořádných kostýmovaných nočních prohlídkách. Termíny budou upřesněny.


do 29. 9., Slezské zemské muzeum (Historická výstavní budova)

Výstava „Společnými silami. Habsburkové a zemské hlavní město Opava"

situovaná v reprezentativních prostorách Historické výstavní budovy někdejšího Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla představí prostřednictvím unikátních exponátů vazby habsburských císařů k někdejšímu hlavnímu zemskému městu Opavě a Rakouskému Slezsku, jakožto jedné z autonomních korunních zemí podunajské monarchie. Jádrem výstavy budou monumentální portréty císařských párů Františka I. s Karolínou Augustou a Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou, přičemž první dvojce maleb byla pro opavský zemský dům objednána stavy v souvislosti s pořádáním diplomatických jednání celoevropského významu – Opavského kongresu v roce 1820. Dále budou připomenuty oficiální státní návštěvy habsburských monarchů v Opavě, a to nejen při Opavském kongresu, ale v celé šíři dlouhého 19. století. Při první návštěvě Opavy a Slezska císař v roce 1851 se císař František Josef I. účastnil slavnostních střeleb místního střeleckého spolku. Jako památku na tuto událost opavští střelci uchovávali terčovnici, na jejíž hlavni je gravírován nápis svědčící o mocnářově střeleckém umění, pamětní knihu s císařovým podpisem a také brk v etuji, kterým se císař do pamětní knihy podepsal. Tyto dochované artefakty budou rovněž součástí prezentace. V roce 1880 do Opavy zavítal císař podruhé. Z této události se zachovala jednak unikátní rozsáhlá fotodokumentace slavobran a další výzdoby města, jednak unikátní heraldická výzdoba zemského domu. Také exponáty také doplní prezentaci. Návštěvníkům bude představen rovněž výběr nejvýznamnějších nobilitačních diplomů z fondů Zemského archivu v Opavě a řádů udělených Františkem Josefem I. Jedním z „highlightů“ výstavy bude originál mnohokrát reprodukované a obecně známe portrétní malby mladého císaře Františka Josefa I. od Antonína Mánesa.

Autoři výstavy: Ondřej Haničák – Karel Müller. Kooperující instituce: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Opava, státní zámek Hradec nad Moravicí


do 28. 10., zámek Hradec nad Moravicí

Výstava „Dnes a předevčírem" - Kněžna Mechtilda Lichnovská, praprapravnučka Marie Terezie

Výstava, která je součástí hlavní prohlídkové trasy, se zaměří na historické vazby Lichnovských a Habsburků.


do 31. 10., hrad Nové Hrady

Habsburkové v knihách buquoyské knihovny

V rámci prohlídky knihovny první prohlídkové trasy uvidí návštěvníci výstavu z knih, které přímo pojednávají o členech habsburského rodu.


do 31. 10., zámek Velké Březno

Korunovační hostina a Poslední korunovace v Čechách

Celosezonní výstavy v prostorách zámku Velké Březno se věnují poslední korunovaci v Českém království a korunovační hostině. Výstavy doprovodí vyobrazení korunovace i ukázky stolování.

Srpen

od 1. 8., zámek Janovice

V prostorách garáže zámku Janovice se návštěvníkům představí náhledové dioráma s vozem Gräf & Stift – aktéra sarajevského atentátu, vozu, který hrabě Harrach na zámku Janovice parkoval.


3.–4. 8., zámek Zákupy, 10:00, 11:00, 13:00 a 14:00

Kostýmované prohlídky v doprovodu Marie Louisy Habsburské, císaře Ferdinanda Dobrotivého a císařovny Marie Anny Karolíny


7. 8., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích"

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


10. 8., zámek Zákupy, 18:00

Kostýmovaná prohlídka v doprovodu korunního prince Rudolfa a jeho manželky Štěpánky Belgické


17. 8., zámek Kunštát

Večerní mimořádné prohlídky s kastelánem.

Pětkrát v průběhu návštěvnické sezony od května do září se uskuteční večerní kastelánské prohlídky s názvem Držitelé domu Kunštátského ve službách domu Habsbursko-Lotrinského.


17. 8., zámek Zákupy, 18:00

Kostýmovaná prohlídka v doprovodu císaře Karla I. a jeho choti Zity Bourbon-Parmské


21. 8., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích"

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


24. 8., zámek Konopiště

Hradozámecká noc se letos koná v sobotu 24. srpna. Desítky hradů, zámků a dalších památek po celém Česku zůstanou otevřeny i po setmění a nabídnou návštěvníkům jedinečné zážitky v podobě netradičních prohlídek, večera plného příběhů, hudby a divadla.

Centrem Hradozámecké noci 2024 bude zámek Konopiště, jeden z hlavních objektů letošního ročníku projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů: Habsburkové – domovem i v Českých zemích. Hradozámecká noc nabídne bohatý program na zámku Konopiště.


24. 8.zámek Zákupy, 18:00

Kostýmovaná prohlídka v doprovodu císaře Františka Josefa I. a jeho švagrové Marie Terezy z Braganzy


do 29. 9., Slezské zemské muzeum (Historická výstavní budova)

Výstava „Společnými silami. Habsburkové a zemské hlavní město Opava"

situovaná v reprezentativních prostorách Historické výstavní budovy někdejšího Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla představí prostřednictvím unikátních exponátů vazby habsburských císařů k někdejšímu hlavnímu zemskému městu Opavě a Rakouskému Slezsku, jakožto jedné z autonomních korunních zemí podunajské monarchie. Jádrem výstavy budou monumentální portréty císařských párů Františka I. s Karolínou Augustou a Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou, přičemž první dvojce maleb byla pro opavský zemský dům objednána stavy v souvislosti s pořádáním diplomatických jednání celoevropského významu – Opavského kongresu v roce 1820. Dále budou připomenuty oficiální státní návštěvy habsburských monarchů v Opavě, a to nejen při Opavském kongresu, ale v celé šíři dlouhého 19. století. Při první návštěvě Opavy a Slezska císař v roce 1851 se císař František Josef I. účastnil slavnostních střeleb místního střeleckého spolku. Jako památku na tuto událost opavští střelci uchovávali terčovnici, na jejíž hlavni je gravírován nápis svědčící o mocnářově střeleckém umění, pamětní knihu s císařovým podpisem a také brk v etuji, kterým se císař do pamětní knihy podepsal. Tyto dochované artefakty budou rovněž součástí prezentace. V roce 1880 do Opavy zavítal císař podruhé. Z této události se zachovala jednak unikátní rozsáhlá fotodokumentace slavobran a další výzdoby města, jednak unikátní heraldická výzdoba zemského domu. Také exponáty také doplní prezentaci. Návštěvníkům bude představen rovněž výběr nejvýznamnějších nobilitačních diplomů z fondů Zemského archivu v Opavě a řádů udělených Františkem Josefem I. Jedním z „highlightů“ výstavy bude originál mnohokrát reprodukované a obecně známe portrétní malby mladého císaře Františka Josefa I. od Antonína Mánesa.

Autoři výstavy: Ondřej Haničák – Karel Müller. Kooperující instituce: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Opava, státní zámek Hradec nad Moravicí


červen – srpen, zámek Hrádek u Nechanic

Mimořádné komentované prohlídky

Poodhalí vztah představitelů rodu Harrachů a Habsburků. K vidění bude rozsáhlá portrétní galerie nebo císařské apartmá, ve kterém byl ubytován arcivévoda Karel Ludvík. Zlatým hřebem bude prezentace nových látkových tapet v císařské ložnici, které zdobí znak Rakouského císařství.


červenec – říjen, zámek Ploskovice

Výstava „Zachovej nám, Hospodine… Habsburské pomníky na území Ústeckého kraje" mapuje fenomén habsburských pomníků ve vzpomínkové kultuře v 19. a 20. století.

Zachycuje pomníky věnované Josefu II., pomníky válečné i jubilejní na území Ústeckého kraje. Značná část tohoto dříve velmi širokého pomníkového fondu nevratně zanikla v období let 1919–1923. Výstava popisuje okolnosti vzniku těchto pomníků, jejich pozdější osudy, přestavby (např. na pomníky H. Kudlicha, F. Schuberta nebo na pomníky Velké války) a mnohdy také dramatický zánik v prvních letech poválečného Československa (Teplice, Žatec, Chomutov aj.). Jedná se o problematiku dosud komplexně nezpracovanou a nezmapovanou. Výstavu prezentovanou na zámku Ploskovice připravilo ÚOP v Ústí nad Labem.


do 28. 10., zámek Hradec nad Moravicí

Výstava „Dnes a předevčírem" - Kněžna Mechtilda Lichnovská, praprapravnučka Marie Terezie

Výstava, která je součástí hlavní prohlídkové trasy, se zaměří na historické vazby Lichnovských a Habsburků.


do 31. 10., hrad Nové Hrady

Habsburkové v knihách buquoyské knihovny

V rámci prohlídky knihovny první prohlídkové trasy uvidí návštěvníci výstavu z knih, které přímo pojednávají o členech habsburského rodu.


do 31. 10., hrad Rožmberk

Panelová výstava

Vztahy korunního prince Rudolfa s rodinou Buqouyů a jeho pobyty na Žofíně a v Rožmberku mezi lety 1872–1878 přiblíží na hradě Rožmberk panelová výstava.


do 31. 10., zámek Velké Březno

Korunovační hostina a Poslední korunovace v Čechách

Celosezonní výstavy v prostorách zámku Velké Březno se věnují poslední korunovaci v Českém království a korunovační hostině. Výstavy doprovodí vyobrazení korunovace i ukázky stolování.


do 3. 11., zámek Náměšť nad Oslavou

Výstava Habsburské stopy na zámku v Náměšti nad Oslavou

Malá výstava, která je součástí prohlídkového okruhu Reprezentační prostory, přiblíží dvorskou kariéru hrabat Haugwitz, zejména ve 2. polovině 18. století, kdy Bedřich Vilém Haugwitz zastával post kancléře Marie Terezie, a kontakty s dalšími členy habsburského rodu. Zmíněna bude návštěva Františka Ferdinanda d´Este v Náměšti nad Oslavou, kde se v roce 1914 pouhých 10 dní před atentátem v Sarajevu účastnil slavnostního otevření střelnice a střelby na holuby. Na výstavě budou představeny mimo jiných i dobové fotografie z návštěvy Františka Ferindanda d´Este v Náměšti i jeho telegram s poděkováním.  

Září

4. 9., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích".

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


18. 9., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích".

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


18. 9., Severočeské muzeum v Liberci

Přednáška "Habsburkové a hobby jejich doby"

Podrobnosti budou doplněny.


27.–28. 9., VII. mezinárodní historické sympozium, město Ostrov

Téma sympozia: „Sakrální památky Ostrovska a západního Krušnohoří. Významná výročí města Ostrova".

Téma sakrálních památek je zvoleno příznačně a vychází z řady výročí, z nichž nejvýznamnější je 350 let od vysvěcení klášterního kostela Zvěstování Panny Marie. Další se týkají také šlechtických rodů – majitelů ostrovského panství. Jedním z nich byli velkovévodové toskánští (toskánská větev habsbursko-lotrinské dynastie). Před 165 lety v roce 1859 přijíždí velkovévoda Leopold II. Toskánský do Ostrova se svojí rodinou a ujímá se správy svého panství. V roce 2024 uplyne 200 let od smrti Ferdinanda III. Toskánského, prvního majitele ostrovského panství, 160 let od smrti Augusty Ferdinandy Toskánské, dcery Leopolda II., 210 let od narození Marie Antonie Sicilské, druhé manželky Leopolda II.

Mezi doprovodné akce sympozia patří prohlídka expozic zámku, klášterního areálu, popř. Staré radnice. Bližší informace budou od srpna zveřejněny na webu icostrov.cz. Akce je přístupná široké veřejnosti, vstup zdarma.


28. 9., zámek Kunštát

Večerní mimořádné prohlídky s kastelánem.

Pětkrát v průběhu návštěvnické sezony od května do září se uskuteční večerní kastelánské prohlídky s názvem Držitelé domu Kunštátského ve službách domu Habsbursko-Lotrinského.


do 29. 9., Slezské zemské muzeum (Historická výstavní budova)

Výstava „Společnými silami. Habsburkové a zemské hlavní město Opava"

situovaná v reprezentativních prostorách Historické výstavní budovy někdejšího Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla představí prostřednictvím unikátních exponátů vazby habsburských císařů k někdejšímu hlavnímu zemskému městu Opavě a Rakouskému Slezsku, jakožto jedné z autonomních korunních zemí podunajské monarchie. Jádrem výstavy budou monumentální portréty císařských párů Františka I. s Karolínou Augustou a Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou, přičemž první dvojce maleb byla pro opavský zemský dům objednána stavy v souvislosti s pořádáním diplomatických jednání celoevropského významu – Opavského kongresu v roce 1820. Dále budou připomenuty oficiální státní návštěvy habsburských monarchů v Opavě, a to nejen při Opavském kongresu, ale v celé šíři dlouhého 19. století. Při první návštěvě Opavy a Slezska císař v roce 1851 se císař František Josef I. účastnil slavnostních střeleb místního střeleckého spolku. Jako památku na tuto událost opavští střelci uchovávali terčovnici, na jejíž hlavni je gravírován nápis svědčící o mocnářově střeleckém umění, pamětní knihu s císařovým podpisem a také brk v etuji, kterým se císař do pamětní knihy podepsal. Tyto dochované artefakty budou rovněž součástí prezentace. V roce 1880 do Opavy zavítal císař podruhé. Z této události se zachovala jednak unikátní rozsáhlá fotodokumentace slavobran a další výzdoby města, jednak unikátní heraldická výzdoba zemského domu. Také exponáty také doplní prezentaci. Návštěvníkům bude představen rovněž výběr nejvýznamnějších nobilitačních diplomů z fondů Zemského archivu v Opavě a řádů udělených Františkem Josefem I. Jedním z „highlightů“ výstavy bude originál mnohokrát reprodukované a obecně známe portrétní malby mladého císaře Františka Josefa I. od Antonína Mánesa.

Autoři výstavy: Ondřej Haničák – Karel Müller. Kooperující instituce: Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Opava, státní zámek Hradec nad Moravicí


červenec – říjen, zámek Ploskovice

Výstava „Zachovej nám, Hospodine… Habsburské pomníky na území Ústeckého kraje" mapuje fenomén habsburských pomníků ve vzpomínkové kultuře v 19. a 20. století.

Zachycuje pomníky věnované Josefu II., pomníky válečné i jubilejní na území Ústeckého kraje. Značná část tohoto dříve velmi širokého pomníkového fondu nevratně zanikla v období let 1919–1923. Výstava popisuje okolnosti vzniku těchto pomníků, jejich pozdější osudy, přestavby (např. na pomníky H. Kudlicha, F. Schuberta nebo na pomníky Velké války) a mnohdy také dramatický zánik v prvních letech poválečného Československa (Teplice, Žatec, Chomutov aj.). Jedná se o problematiku dosud komplexně nezpracovanou a nezmapovanou. Výstavu prezentovanou na zámku Ploskovice připravilo ÚOP v Ústí nad Labem.


září, zámek Duchcov

Habsburkové – edukační program pro 7.–9. třídy a pro střední školy.

Cílem je seznámit žáky s Habsburským rodem a dokázat ho zařadit do širšího historického kontextu.


září – listopad, ÚOP v Plzni

Výstava „Z úcty k Habsburskému domu".

Portréty panovníka a jeho rodiny patřily k oblíbeným součástem obrazových galerií šlechtických sídel. Také v Plzeňském kraji se nachází řada obrazů přibližující podoby jednotlivých panovníků habsburské dynastie. Výstava formou velkoformátových fotografií přiblíží vybrané reprezentativní portréty a zasadí je do dobového i západočeského kontextu. Výstava vzniká ve spolupráci se Západočeskou univerzitou.


do 28. 10., zámek Hradec nad Moravicí

Výstava „Dnes a předevčírem" - Kněžna Mechtilda Lichnovská, praprapravnučka Marie Terezie

Výstava, která je součástí hlavní prohlídkové trasy, se zaměří na historické vazby Lichnovských a Habsburků.


do 31. 10., hrad Nové Hrady

Habsburkové v knihách buquoyské knihovny.

V rámci prohlídky knihovny první prohlídkové trasy uvidí návštěvníci výstavu z knih, které přímo pojednávají o členech habsburského rodu.


do 31. 10., hrad Rožmberk

Panelová výstava.

Vztahy korunního prince Rudolfa s rodinou Buqouyů a jeho pobyty na Žofíně a v Rožmberku mezi lety 1872–1878 přiblíží na hradě Rožmberk panelová výstava.


do 31. 10., zámek Velké Březno

Korunovační hostina a Poslední korunovace v Čechách.

Celosezonní výstavy v prostorách zámku Velké Březno se věnují poslední korunovaci v Českém království a korunovační hostině. Výstavy doprovodí vyobrazení korunovace i ukázky stolování.


do 3. 11., zámek Náměšť nad Oslavou

Výstava Habsburské stopy na zámku v Náměšti nad Oslavou

Malá výstava, která je součástí prohlídkového okruhu Reprezentační prostory, přiblíží dvorskou kariéru hrabat Haugwitz, zejména ve 2. polovině 18. století, kdy Bedřich Vilém Haugwitz zastával post kancléře Marie Terezie, a kontakty s dalšími členy habsburského rodu. Zmíněna bude návštěva Františka Ferdinanda d´Este v Náměšti nad Oslavou, kde se v roce 1914 pouhých 10 dní před atentátem v Sarajevu účastnil slavnostního otevření střelnice a střelby na holuby. Na výstavě budou představeny mimo jiných i dobové fotografie z návštěvy Františka Ferindanda d´Este v Náměšti i jeho telegram s poděkováním.  

Říjen

2. 10., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích".

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


4. 10., zámek Konopiště

Koncert pro Františka u příležitosti výročí arcivévodových jmenin.

Začátek v 18.00. Koncert je doplněný mimořádnou prohlídkou zámku zaměřenou na život arcivévody.


16. 10., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích".

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


22. 10., Generální ředitelství NPÚ, Mázhaus (Liliová 5, Praha 1), 17.00–18.30

Hovory s kastelány – Zákupy. Přednáší Mgr. Vladimír Tregl, kastelán zámku Zákupy.

Z cyklu přednášek pro veřejnost. Správce památky seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s rodem Habsburků, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu.


22. 10., Krajská vědecká knihovna v Liberci, 17.00

Přednáška „Habsburští rebelové v Čechách". 

Přednáší PaedDr. Jaroslava Šiftová. Územní odborné pracoviště v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pořádá přednášku v rámci cyklu Památky kolem nás.


26. 10., hrad Nové Hrady

Podzimní novohradské slavnosti Františka Ferdinanda d´Este.

Arcivévoda František Ferdinand d´Este vlastnil v jižních Čechách panství Chlum u Třeboně. Spolu s rodinou často navštěvoval svého souseda Karla Bonaventuru Buquoye II., k němuž zajížděl i na hony do novohradského revíru. Program podzimních novohradských slavností bude akcentovat vášeň Františka Ferdinanda d´Este pro lov i jeho účast na honech na Novohradském panství. Hraný příběh na nádvoří a tematicky laděné prohlídky hradu doplní koncert lovecké hudby, ukázky trubačů, vábičů, sokolníků a lovecké kynologie.


do 28. 10., zámek Hradec nad Moravicí

Výstava „Dnes a předevčírem" - Kněžna Mechtilda Lichnovská, praprapravnučka Marie Terezie

Výstava, která je součástí hlavní prohlídkové trasy, se zaměří na historické vazby Lichnovských a Habsburků.


30. 10., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích".

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


červenec – říjen, zámek Ploskovice

Výstava „Zachovej nám, Hospodine… Habsburské pomníky na území Ústeckého kraje" mapuje fenomén habsburských pomníků ve vzpomínkové kultuře v 19. a 20. století.

Zachycuje pomníky věnované Josefu II., pomníky válečné i jubilejní na území Ústeckého kraje. Značná část tohoto dříve velmi širokého pomníkového fondu nevratně zanikla v období let 1919–1923. Výstava popisuje okolnosti vzniku těchto pomníků, jejich pozdější osudy, přestavby (např. na pomníky H. Kudlicha, F. Schuberta nebo na pomníky Velké války) a mnohdy také dramatický zánik v prvních letech poválečného Československa (Teplice, Žatec, Chomutov aj.). Jedná se o problematiku dosud komplexně nezpracovanou a nezmapovanou. Výstavu prezentovanou na zámku Ploskovice připravilo ÚOP v Ústí nad Labem.


říjen/listopad, zámek Buštěhrad

Francouzský král Karel X. na Buštěhradě. Medailon pozoruhodné historické osobnosti, která ve 30. letech 19. století pobývala na buštěhradském zámku, byla zde navštěvována neméně zajímavými osobnostmi, mj. diplomatem a spisovatelem, vikomtem F. de Chateaubriand, inženýrem a paleontologem J. Barrande. Přednáškový medailon přednese historik a politický filozof Dr. Petr Fleischmann.

Zámek Buštěhrad je ve správě města. Informace o termínu bude k dispozici na webových stránkách města Buštěhrad.


říjen – prosinec, ÚOP v Ostravě

Výstava „Habsburkové a jejich podíl na industrializaci Moravy a Slezska".

Panovnický rod Habsburků sehrál významnou úlohu při industrializaci Moravy a Slezska. Těšínské a později Frýdecké panství v majetku rodu Habsburků spravované Těšínskou komorou s bohatými lesy a ve své době dostatečnými nalezišti rudy poskytovalo vhodné podmínky pro hutní výrobu. Postupně založené železárny v Ustroni (dnes Polsko) a v Bašce, Karlova huť v Lískovci pojmenovaná po arcivévodovi Karlu Ludvíkovi (pozdější Válcovny plechů Frýdek-Místek) a Třinecké železárny se staly důležitými hutními podniky a poskytovaly svým vlastníkům významný finanční příjem. Technologický vývoj a konkurence výroby železa na bázi kamenouhelného koksu vyřešila Těšínská komora zakoupením dolu Gabriela a založením dolu Albrecht, pojmenovaném po arcivévodovi Albrechtovi, a dolu Hohenegger v karvinské části ostravsko-karvinského uhelného revíru. Teprve na počátku 20. století přešly horní a hutní podniky spravované Těšínskou komorou v majetku arcivévody Bedřicha, známého ze Slezských písních Petra Bezruče jako markýz Gero, na moderní formu vlastnictví, kapitálově silnou akciovou Báňskou a hutní společnost (BaH), která byla schopna realizovat investičně nákladné technologické modernizace a inovace.

Neméně významný představitel habsburského rodu, syn císaře Leopolda II a vnuk Marie Terezie a Štěpána Lotrinského, olomoucký arcibiskup a kardinál Rudolf Jan, založil v roce 1828 jako svůj vlastní podnik na radu profesora vídeňské polytechniky Františka Xavera Riepla, Rudolfovu huť, pozdější Vítkovické železárny, které jako prvé v Rakouské monarchii využívaly k výrobě železa kamenouhelný koks namísto tradičního dřevěného uhlí. 


do 31. 10., hrad Nové Hrady

Habsburkové v knihách buquoyské knihovny.

V rámci prohlídky knihovny první prohlídkové trasy uvidí návštěvníci výstavu z knih, které přímo pojednávají o členech habsburského rodu.


do 31. 10., hrad Rožmberk

Panelová výstava.

Vztahy korunního prince Rudolfa s rodinou Buqouyů a jeho pobyty na Žofíně a v Rožmberku mezi lety 1872–1878 přiblíží na hradě Rožmberk panelová výstava.


do 31. 10., zámek Velké Březno

Korunovační hostina a Poslední korunovace v Čechách.

Celosezonní výstavy v prostorách zámku Velké Březno se věnují poslední korunovaci v Českém království a korunovační hostině. Výstavy doprovodí vyobrazení korunovace i ukázky stolování.


do 3. 11., zámek Náměšť nad Oslavou

Výstava Habsburské stopy na zámku v Náměšti nad Oslavou

Malá výstava, která je součástí prohlídkového okruhu Reprezentační prostory, přiblíží dvorskou kariéru hrabat Haugwitz, zejména ve 2. polovině 18. století, kdy Bedřich Vilém Haugwitz zastával post kancléře Marie Terezie, a kontakty s dalšími členy habsburského rodu. Zmíněna bude návštěva Františka Ferdinanda d´Este v Náměšti nad Oslavou, kde se v roce 1914 pouhých 10 dní před atentátem v Sarajevu účastnil slavnostního otevření střelnice a střelby na holuby. Na výstavě budou představeny mimo jiných i dobové fotografie z návštěvy Františka Ferindanda d´Este v Náměšti i jeho telegram s poděkováním.  

Listopad

do 3. 11., zámek Náměšť nad Oslavou

Výstava Habsburské stopy na zámku v Náměšti nad Oslavou

Malá výstava, která je součástí prohlídkového okruhu Reprezentační prostory, přiblíží dvorskou kariéru hrabat Haugwitz, zejména ve 2. polovině 18. století, kdy Bedřich Vilém Haugwitz zastával post kancléře Marie Terezie, a kontakty s dalšími členy habsburského rodu. Zmíněna bude návštěva Františka Ferdinanda d´Este v Náměšti nad Oslavou, kde se v roce 1914 pouhých 10 dní před atentátem v Sarajevu účastnil slavnostního otevření střelnice a střelby na holuby. Na výstavě budou představeny mimo jiných i dobové fotografie z návštěvy Františka Ferindanda d´Este v Náměšti i jeho telegram s poděkováním.  


4. 11. – konec dubna 2025, zámek Zákupy

Rozšířený zimní prohlídkový okruh.

Novinkou na Zákupech jsou tři nově zrestaurované místnosti představující návštěvníkům ložnici a salon lantkraběnky Terezie z Fürstenbergu a hostinský pokoj pro olomouckého arcibiskupa a kardinála Bedřicha z Fürstenbergu. Místnosti v prvním patře severního křídla zámku nebyly veřejnosti přístupné a poslední desítky let sloužily jako depozitáře.


13. 11., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích".

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


26. 11., Krajská vědecká knihovna v Liberci, 17.00

Přednáška „Pro(v)dané Habsburkovny...". Přednáší PaedDr. Jaroslava Šiftová.

Územní odborné pracoviště v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pořádá přednášku v rámci cyklu Památky kolem nás.


27. 11., zámek Konopiště

Večerní prohlídka zámku Konopiště „Habsburkové – domovem i v Českých zemích".

Večerní prohlídka zámku věnovaná nejvýznamnějším Habsburkům, kteří Konopiště navštívili nebo vlastnili. Působivá procházka staletími a osudy slavných osobností. Návštěvníci uvidí množství unikátních historických předmětů včetně osobních věcí, zajímavostí různých dobových stylů a komnat, které se běžně nezpřístupňují.


říjen – prosinec, ÚOP v Ostravě

Výstava „Habsburkové a jejich podíl na industrializaci Moravy a Slezska".

Panovnický rod Habsburků sehrál významnou úlohu při industrializaci Moravy a Slezska. Těšínské a později Frýdecké panství v majetku rodu Habsburků spravované Těšínskou komorou s bohatými lesy a ve své době dostatečnými nalezišti rudy poskytovalo vhodné podmínky pro hutní výrobu. Postupně založené železárny v Ustroni (dnes Polsko) a v Bašce, Karlova huť v Lískovci pojmenovaná po arcivévodovi Karlu Ludvíkovi (pozdější Válcovny plechů Frýdek-Místek) a Třinecké železárny se staly důležitými hutními podniky a poskytovaly svým vlastníkům významný finanční příjem. Technologický vývoj a konkurence výroby železa na bázi kamenouhelného koksu vyřešila Těšínská komora zakoupením dolu Gabriela a založením dolu Albrecht, pojmenovaném po arcivévodovi Albrechtovi, a dolu Hohenegger v karvinské části ostravsko-karvinského uhelného revíru. Teprve na počátku 20. století přešly horní a hutní podniky spravované Těšínskou komorou v majetku arcivévody Bedřicha, známého ze Slezských písních Petra Bezruče jako markýz Gero, na moderní formu vlastnictví, kapitálově silnou akciovou Báňskou a hutní společnost (BaH), která byla schopna realizovat investičně nákladné technologické modernizace a inovace.

Neméně významný představitel habsburského rodu, syn císaře Leopolda II a vnuk Marie Terezie a Štěpána Lotrinského, olomoucký arcibiskup a kardinál Rudolf Jan, založil v roce 1828 jako svůj vlastní podnik na radu profesora vídeňské polytechniky Františka Xavera Riepla, Rudolfovu huť, pozdější Vítkovické železárny, které jako prvé v Rakouské monarchii využívaly k výrobě železa kamenouhelný koks namísto tradičního dřevěného


listopad – prosinec, zámek Krásné Březno

Výstava „Zachovej nám, Hospodine… Habsburské pomníky na území Ústeckého kraje" mapuje fenomén habsburských pomníků ve vzpomínkové kultuře v 19. a 20. století. Zachycuje pomníky věnované Josefu II., pomníky válečné i jubilejní na území Ústeckého kraje. Značná část tohoto dříve velmi širokého pomníkového fondu nevratně zanikla v období let 1919–1923. Výstava popisuje okolnosti vzniku těchto pomníků, jejich pozdější osudy, přestavby (např. na pomníky H. Kudlicha, F. Schuberta nebo na pomníky Velké války) a mnohdy také dramatický zánik v prvních letech poválečného Československa (Teplice, Žatec, Chomutov aj.). Jedná se o problematiku dosud komplexně nezpracovanou a nezmapovanou. Výstavu prezentovanou na zámku Krásné Březno připravilo ÚOP v Ústí nad Labem.

Prosinec

říjen – prosinec, ÚOP v Ostravě

Výstava „Habsburkové a jejich podíl na industrializaci Moravy a Slezska".

Panovnický rod Habsburků sehrál významnou úlohu při industrializaci Moravy a Slezska. Těšínské a později Frýdecké panství v majetku rodu Habsburků spravované Těšínskou komorou s bohatými lesy a ve své době dostatečnými nalezišti rudy poskytovalo vhodné podmínky pro hutní výrobu. Postupně založené železárny v Ustroni (dnes Polsko) a v Bašce, Karlova huť v Lískovci pojmenovaná po arcivévodovi Karlu Ludvíkovi (pozdější Válcovny plechů Frýdek-Místek) a Třinecké železárny se staly důležitými hutními podniky a poskytovaly svým vlastníkům významný finanční příjem. Technologický vývoj a konkurence výroby železa na bázi kamenouhelného koksu vyřešila Těšínská komora zakoupením dolu Gabriela a založením dolu Albrecht, pojmenovaném po arcivévodovi Albrechtovi, a dolu Hohenegger v karvinské části ostravsko-karvinského uhelného revíru. Teprve na počátku 20. století přešly horní a hutní podniky spravované Těšínskou komorou v majetku arcivévody Bedřicha, známého ze Slezských písních Petra Bezruče jako markýz Gero, na moderní formu vlastnictví, kapitálově silnou akciovou Báňskou a hutní společnost (BaH), která byla schopna realizovat investičně nákladné technologické modernizace a inovace.

Neméně významný představitel habsburského rodu, syn císaře Leopolda II a vnuk Marie Terezie a Štěpána Lotrinského, olomoucký arcibiskup a kardinál Rudolf Jan, založil v roce 1828 jako svůj vlastní podnik na radu profesora vídeňské polytechniky Františka Xavera Riepla, Rudolfovu huť, pozdější Vítkovické železárny, které jako prvé v Rakouské monarchii využívaly k výrobě železa kamenouhelný koks namísto tradičního dřevěného


listopad – prosinec, zámek Krásné Březno

Výstava „Zachovej nám, Hospodine… Habsburské pomníky na území Ústeckého kraje" mapuje fenomén habsburských pomníků ve vzpomínkové kultuře v 19. a 20. století. Zachycuje pomníky věnované Josefu II., pomníky válečné i jubilejní na území Ústeckého kraje. Značná část tohoto dříve velmi širokého pomníkového fondu nevratně zanikla v období let 1919–1923. Výstava popisuje okolnosti vzniku těchto pomníků, jejich pozdější osudy, přestavby (např. na pomníky H. Kudlicha, F. Schuberta nebo na pomníky Velké války) a mnohdy také dramatický zánik v prvních letech poválečného Československa (Teplice, Žatec, Chomutov aj.). Jedná se o problematiku dosud komplexně nezpracovanou a nezmapovanou. Výstavu prezentovanou na zámku Krásné Březno připravilo ÚOP v Ústí nad Labem.


3. 12., Krajská vědecká knihovna v Liberci, 17.00

Přednáška: „O Habsburcích“ s Mgr. Vladimírem Treglem.

Územní odborné pracoviště v Liberci ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci pořádá přednášku v rámci cyklu Památky kolem nás.
Tiskové zprávy

Otevíráme Ploskovice – obnovené piano nobile představí soukromé interiéry nejvyšších...

27. 6. 2024

Národní památkový ústav od 29. června 2024 otevře veřejnosti obnovené piano nobile hlavní budovy státního zámku Ploskovice. Okouzlující interiéry...

Na Zákupech zpřístupní nové interiéry, vzdají poctu Habsburkům

27. 3. 2024

vydal ÚPS na Sychrově

Celoročně zpřístupněný zámek Zákupy na Českolipsku má pro návštěvníky novinku – v rámci 14. ročníku projektu Po stopách šlechtických rodů...

Státní zámky Zákupy, Ploskovice a Konopiště jsou hlavními objekty letošního ročníku Po stopách...

26. 3. 2024

Letošní ročník projektu Národního památkového ústavu Po stopách šlechtických rodů nese podtitul Habsburkové – domovem i v Českých zemích. Veřejnosti...


Partneři

Generální mediální partner:

 

Hlavní mediální partner: